PTC

PARENT TEACHER COUNCIL, JNV, PADVE, RATNAGIRI,
 SELECTION OF PTC MEMBERS
(2013-2014)
Name of selected PTC Members for the academic year 2013-2014
Sr. No.
Name of the PTC member
Name of the Block
Mobile No.
01
Shri.R.R.Khandare     (Chairman)    J.N.V. Ratnagiri    8698175347
02
Shri.Narendra K. Patyane
Ratnagiri
9403769641
03
Smt. Veda P. Shetye
Ratnagiri
8421927989
04
Shri.Anna Rajaram Patil
Guhagar
9403362594
05
Shri. Shanshikant B. Baikar
Dapoli
9823513278
06
Smt. Jayashree A. Chogale
Dapoli
9923001653
07
Shri. Parshuram S. Ichur
Mandangad
9422778192
08
Shri. Suryakant A. Salvi
Khed
9860422585
09
Shri. R.D. Patil
Khed
8975103414
10
Shri. Ratnakar K. Misal
Chiplun
9420662768
11
Shri. Vishnu P. Pawar
Sangameshwar
9405752200
12
Smt. Anita Dhanaji Bendre
Sangameshwar
9421138391
13
Shri. Deepak B. Shahasane
Lanja
9029753777
14
Smt. Sunita S. More
Lanja
8888096932
15
Smt. Darshana D. Vishwasrao
Rajapur
9407463782
16
Shri. Bhimrao B. Kondvilkar
Rajapur
9271389180
17
Smt. Vrushali B. Bijwe
JNV. Ratnagiri
7875283967
18
Smt. M. Deepthy
JNV. Ratnagiri
8007201117
19
Shri. Vijayan P.K.
JNV. Ratnagiri
9673377459
20
Shri. Sandip Bhuyekar
JNV. Ratnagiri
9673377469
21
Shri. Kiran Kamble
JNV. Ratnagiri
9420724279